Portfolio[UWM] Techniki Multimedialne / PIRO

Plakat


Zadanie
zaimplementować aby realizowało plakat...

Obrazem wynikowym będzie bitmapa, zawierająca informacje o krawędziach bitmapy.

ma parametry funkcji: 
  • _BitMap źródło obrazka, 
Zasadniczo, za wiele nie napracowałem się. Użyłem funkcji gotowych które były wcześniej zrealizowane.
Save_BMP(difference(filtermedian(oBMP_Src,9,9),LoG(oBMP_Src)),"plakat.bmp");

  • Administracja