Portfolio[UWM] Techniki Multimedialne / PIRO

Laplacian of Gaussian ( LoG )


Zadanie
zaimplementować algorytmy LoG

Obrazem wynikowym będzie bitmapa, zawierająca informacje o krawędziach bitmapy.

ma parametry funkcji: 
  • _BitMap źródło obrazka, 
BitMap LoG(BitMap _BitMap)
{
	strEl oLaplasjanu = {
		3,
		3,
		{
			{1, 1, 1},
			{1, -8, 1},
			{1, 1, 1}
		}
	};

	strEl oGauss = {
		3,
		3,
		{
			{1/16.0, 2/16.0, 1/16.0},
			{2/16.0, 4/16.0, 2/16.0},
			{1/16.0, 2/16.0, 1/16.0}
		}
	};		

	return filter(filter(_BitMap, oGauss), oLaplasjanu);
}

  • Administracja