Portfolio[UWM] Techniki Multimedialne / PIRO

Moduł gradientu opisanego macierzą

Zadanie
Zaimplementować funkcję moduł gradientu opisanego macierzą. 

Obrazem wynikowym będzie bitmapa, zawierająca informacje o szczegółach krawędzi

ma parametry funkcji:
  • _BitMap źródło obrazka,
  • _Matrix macierz,
BitMap filterGradMod(BitMap _BitMap, strEl _Matrix)
{
	BitMap oBitMap_A = filter(_BitMap, _Matrix);

	strEl oTransposition;
	oTransposition.Width = _Matrix.Width;
	oTransposition.Height = _Matrix.Height;
	for(int y = 0; y < oTransposition.Height; y++)
		for(int x = 0; x < oTransposition.Width; x++)
			oTransposition.Value[y][x] = vGradient.Value[x][vGradient.Height-1-y];
	BitMap oBitMap_B = filter(_BitMap, oTransposition);

	BitMap oBitMap_A_multiply = multiply(oBitMap_A, oBitMap_A);
	BitMap oBitMap_B_multiply = multiply(oBitMap_B, oBitMap_B);
	return sqrty(add(oBitMap_A_multiply, oBitMap_B_multiply));

}

  • Administracja