PortfolioJava Script

<


1. Czym jest Nsu Editor ?
 • wtyczką napisaną w jQuery,
 • dodaje pasek narzędzi do pól formularzy,
 • w prosty sposób pozwala manipulować tekstem w formularzu, bez konieczności pamiętania elementów html,
 • nie zmienia, nie usuwa – niestandardowych ustawień elementów html

2. License :

        * Copyright (c) 2013 Grzegorz Klimczuk
        * Distributed under the MIT License.
        * Distributed under the GPL License.

                Najlepiej działa z przeglądarką Firefox Chrome Opera
3. Historia :
 • 23-04-2013 v0.1.0
  dodano :
  • listowanie
  • dodawanie linka
  • dodawanie obrazka
  • wyświetlanie kodu

4. Download :
             Source / Demo

 • Administracja